van Dijk 13 bewerkt2_LR
van Dijk 01 bewerkt_LR
van Dijk 15 bewerkt2_LR

Frans en Wilske van Dijk

Frans en Wilske van Dijk namen hun varkensbedrijf in Noord-Brabant in 1988 over van de ouders van Frans. Sinds de start met Good Farming Star in 2011 hebben ze veel aanpassingen gedaan. Door energie uit mest te halen, hopen ze over een paar jaar energieneutraal te zijn.

Ons beter leven-programma:
Good Farming Star


Ons Beter Leven varkensvlees met één ster van de Dierenbescherming heeft een vertrouwde herkomst. In het programma Good Farming Star werken we samen met 185 Nederlandse varkenshouders, die trots zijn op hun bedrijf en met zorg hun dieren houden. Lees meer

goodfarmingstar

'We willen helemaal energieneutraal worden'

 

“Mijn vrouw Wilske en ik runnen de boerderij samen. Daarnaast werkt Wilske twee dagen in de plaatselijke slagerij. Dat is leuk, want zo maken we gemakkelijk contact met de mensen.

We wilden al langere tijd meer doen met duurzaamheid. In 2011 besloten we mee te doen aan Good Farming Star. Vanaf dat moment hebben we echt stappen gezet. We hebben een warmtepomp geïnstalleerd waarmee we de warmte uit de mest benutten voor de verwarming van de stallen en het tapwater. We gebruiken helemaal geen gas meer. Uiteindelijk willen we helemaal energieneutraal worden, door ook stroom op te wekken uit mest.

Sinds we meedoen aan Good Farming Star hebben onze dieren speeltjes, stroruiven en ook meer ruimte. Dat kon door minder zeugen te houden, waardoor er minder biggen geboren worden. De ruimte die dat scheelt, benutten we om alle biggen op het bedrijf te houden en zelf groot te brengen. Ze zijn dus hun hele leven bij ons op het bedrijf.

Het liefst zou ik de varkens in de wei laten lopen en er op een bankje bij zitten. Maar zo werkt dat niet, dat is financieel niet haalbaar. Ik vind het heel goed dat het vlees van onze varkens met één ster van het Beter Leven keurmerk herkenbaar is in de supermarkt. Zo kunnen consumenten bewust kiezen voor een beter leven van varkens.’’